Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejma prośba o uporządkowanie i uzupełnienie (jeśli jest to możliwe) zasobów zgromadzonych w Państwa kursach.

W bloku Tematyka przewidziane jest miejsce na takie informacje jak:

 • Forum aktualności
 • Karta przedmiotu
 • Szczegółowe wymagania i zasady uczestnictwa w zajęciach
 • Organizacja, program i harmonogram zajęć
 • System oceniania i warunki zaliczania
 • Prowadzący zajęcia i kontakt z nimi
 • Literatura przedmiotu

Sugeruję umieszczanie materiałów dydaktycznych w kolejnych 15 blokach odpowiadających 15 tygodniom zajęć. Rozwijalna lista Dodaj zasoby umożliwia dodawanie między innymi następujących elementów:

 • adres URL (adres strony WWW w sieci)
 • etykieta (opis)
 • folder (miejsce do przechowywania plikow na portalu)
 • strona (tekst wyedytowany w podobny sposób jak w edytorze)
 • zasób (plik przesłany na portal)

W bloku Ustawienia na liście Administracja kursem znajduje się link Ustawienia umozliwiający konfiguracje kursu.

Korzystanie z platformy MOODLE jest niezwykle intuicyjne. Jest na ten temat wiele książek w tym w języku polskim

oraz materiałów w sieci, jak choćby te opracowane przez:

Z wyrazami szacunku
Administrator Portalu Edukacyjnego

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 maj 2013, 15:37